От 20 септември 2021 година в деловодството на община Шабла – стая 106, ще се приемат заявления от кандидати за потребители и персонал по проект „Патронажна грижа+ в община Шабла“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
Информацията и бланки на заявленията за кандидатстване по проекта са качени на ниво „Обяви” в официалния сайт на община Шабла.