С Решение на Областен координационен щаб към Областен съвет по здравеопазване – Добрич от проведено заседание  на 11.11.2020 г. дните 12 и 13 ноември 2020 г. се запазват като неприсъствени  за учениците от гимназиален клас – 8-12 клас за област Добрич.
Учебните заведения на територията на община Шабла  ще водят присъствен учебен процес, считано от 16.11.2020 г.

Препоръчва се на директорите на училища да следят заболяемостта сред учениците и да уведомяват своевременно и регулярно кмета на общината.