По инициатива на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата датата 29 юни е обявена с Решение на Министерския съвет за Ден на безопасността на движение по пътищата.

Материал 1

Материал 2

Материал 3