Ако сте фотограф – любител или професионалист, запечатал чрез обектива си интересни и впечатляващи кадри по време на зимна разходка из красивите езера и природни местности на община Шабла, участвайте във фотоконкурса „Шабла и птиците”.
Конкурсът се организира от община Шабла и Зелен образователен център в рамките на Земен фестивал „ШАБЛА И ПТИЦИТЕ“ – 2022 и е част от поредицата активности, посветени на емблематичната за района червеногуша гъска. Конкурсът, както и Фестивалът, са насочени към повишаване на осведомеността и природозащитната култура на населението и засилване на чувствителността на обществото към проблемите, свързани с вида и неговото опазване, чрез разпространяване на материали за вида и провеждане на специални събития.
На 18 декември от 6:00 до 9:00 ч. Програмата на Фестивала предвижда организиране на екскурзия по езерата за наблюдение на птици с професионални водачи-орнитолози от БДЗП. Тогава ще е и последният шанс за снимка и участие в конкурс за най-добра любителска снимка на зимни птици и влажните зони от района на Шабла. Снимки от предходни зими също могат да участват.
Жури от професионални фотографи ще избере финалната селекция от снимки, които ще участват в заключително събитие на Фестивала – Фотоизложба с най-добрите кадри от конкурса. Три от най-добрите фотографии ще бъдат отличени и наградени.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
• Конкурсът е отворен за всички любители на фотографията без ограничение на използваната техника;
• Участието в конкурса е безплатно;
• Творбите се изпращат в цифров вид на имейл: [email protected];
• Всеки участник може да участва с най-много 3 фотографии.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФОТОГРАФИИТЕ
• Да са авторски;
• Формат JPG и подходящ за отпечатване в размер А3;
• Всяка фотография трябва да бъде придружавана със следната информация: наименование (заглавие), кратък текст: къде и кога е направен кадъра, името на автора, телефон и имейл за контакт;
• Да отговарят на темата и да притежават естетическа стойност.
Няма да бъдат допускани фотографии, които нарушават етичните норми или действащото законодателство или по какъвто и да е начин уронват престижа на конкурса. Организаторите не носят отговорност за злоупотреба с авторско право, отговорността е на участника. С изпращането на снимките, участникът дава своето разрешение на организаторите да използват безвъзмездно изображенията за популяризирането на конкурса, БЕЗ да са свързани с търговска цел. Името на автора се споменава заедно с творбата.

СРОКОВЕ
• Крайният срок за получаване на фотографиите: 13:00 ч. на 18.12.2022 г.
• Журиране: На 18.12.2022 г. от 13:00-15:00 ч.;
• Публикуване на онлайн изложбата с финалната селекция от снимки ще бъде поместена на Фейсбук страницата на Зелен образователен център и на сайта на община Шабла.
• Най-добрите фотографии ще бъдат отпечатани цветно във формат А3 и представени на изложба при закриването на фестивала.

ОБИЧАТЕ ФОТОГРАФИЯТА? НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ!
Очакваме Вашите фотографии, запечатали красиви кадри на зимни птици и влажните зони от района на Шабла, които вдъхновяват и носят положителни послания, които усмихват и създават ведро настроение!

Дата на затваряне: 13:00 ч. на 18 декември 2022
Как да участваме: Фотография
Ограничение за участие: всички любители на фотографията без ограничение на използваната техника, но кадърът да е подходящ за отпечатване във формат А3.