Катедра „Информатика“ към Варненски Свободен Университет кани на виртуална информационна среща представители на микро, малкия и среден бизнес от туристическата индустрия и представители на община Шабла.
Онлайн позиционирането на бизнесите в сферата на туризма са задължителен фактор за тяхното устойчиво развитие. Бизнес обектите като семейни хотели, къщи за гости, ресторанти и заведения са особено зависими от изграждането на онлайн репутация и присъствие, за да си гарантират откриваемост както от местни, така и от чуждестранни туристи. По време на виртуалната среща, ще бъдат представени силните страни и възможностите за създаване на дигитална реклама с цел достигане на различни бизнес цели. Ще бъдат разяснени ролите на собствените дигитални канали като уеб сайт, профили в най-популярните социални мрежи (Facebook и Instagram), присъствие в платформи като Tripadvisor и Yelp и ефективното позициониране на бизнеса в Google.
Тези канали представляват силен инструмент за онлайн присъствие на всеки бизнес. Субектите, предлагащи туристически продукти и услуги трябва да познават онлайн потребителското поведение и да удовлетворяват нуждата от предоставяне на информация на туристите. Често туристите планират изцяло онлайн своята почивка – от мястото за престой, през ресторантите, музеите и развлекателните места, които ще посетят. Това означава, че бизнесите с адекватно онлайн присъствие имат шанс да бъдат избрани, а останалите – губят тази възможност.
Индивидуалните бизнес потребности, които всеки туристически бизнес има, следва да бъдат насочени към една по-голяма и обща цел, а именно създаването на онлайн репутация и на самия регион/град. Представянето на културно-историческото наследство, природните забележителности, местните традиции и обичаи са важни за превръщането на община Шабла в желан туристически регион.
Виртуалната среща ще се състои на 4 юни /четвъртък/ от 11.00 ч. до 12:30 ч. на следния електронен адрес: meet.google.com/avp-dskm-hnb. Заповядайте и се информирайте за онлайн позиционирането на бизнесите в сферата на туризма.