Днес, в сградата на общинска администрация Шабла се състоя информационно събитие „Актуални възможности за финансиране с европейски средства“ организирано от Областен информационен център (ОИЦ) – Добрич.
Много бяха желаещите, сред които общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, земеделски стопани и граждани, които се интересуваха от възможностите предлагани от Европейския съюз. На срещата присъстваха още кметът на общината Мариян Жечев и заместникът му Цветелин Йорданов.
Ръководителят на ОИЦ, Геновева Друмева, презентира актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове 2022, като акцентира върху възможности за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници за домакинства, енергийна ефективност за общини,
граждани и фирми, и др.
Стана ясно, че в процеса на кандидатстване методическа помощ ще бъде оказвана на желаещите от общинската администрация.