За поредна година, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха конкурс в рамките на Национална кампания „За чиста околна среда – 2022 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. На проведени заседания на комисията по оценка на проектните предложения от постъпилите 843 проекта на общини и кметства, одобрени за финансиране са 135. Сред тях е и проект на община Шабла с наименование „Облагородяване на кът за отдих в с. Езерец“ на обща стойност 14 997,40 лв с ДДС. Проектът предвижда обособяване на зона за отдих чрез доставка и монтаж на детско комбинирано съоръжение, декоративна ограда, беседка, паркови пейки, маси с пейки и осветителни тела в имота до кметството.