Общинска администрация – гр. Шабла обявява свободно работно място за

длъжността „Главен юрисконсулт“

Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

  • Образование: висше;
  • Придобита степен: магистър;
  • Специалност: Право;
  • Изискване за професионален опит и/или трудов стаж – минимум 3 г.;
  • Компютърни умения: работа с Word, Exel, електронна поща;
  • Допълнителни умения: организаторски умения, работоспособност, комуникативност, отговорност, социални умения, мобилност, предприемчивост, творчески умения, мотивация, работа в екип, технически умения;
  • Начин на кандидатстване: чрез трудов посредник, като документите се подават в Общинска администрация град Шабла – стая 106;
  • Изисквания за провеждане на допълнителен специализиран подбор: чрез интервю;
  • Срок за подаване на документите: до 20.03.2020 г. включително.
.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }