В изпълнение на Проект „Заедно можем повече“ финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.018 -0041-C01 по OП „Развитие на човешките ресурси“, Дейност 2 „Включване в заетост“, по процедура BG05M9OP001-2.018, община Шабла информира всички заинтересовани страни, че се обявяват следните свободни работни места:
    За длъжността „Чистач хигиенист“  – 2 бр. при следните изисквания и условия:
    Длъжността е с НКПД: 91120004
    Образование – не се поставят изисквания за завършено образование;
    Трудов стаж не се изисква;
    Трудов договор за 8 часов работен ден за период до 12 месеца

    За длъжността „Работник- кухня“  – 4 бр. при следните изисквания и условия:
    Длъжността е с НКПД: 94120003
    Образование – не се поставят изисквания за завършено образование;
    Трудов стаж не се изисква;
    Трудов договор на пълно работно време – 8 часов работен ден за период до 12 месеца
Месторабота: Къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла

Работодател: РОСИ ЕРЖИ ЕООД

Продължителност на заетостта: 12 месеца

Документи за кандидатстване:
    Заявление по образец;
    Автобиография;
    Лична карта за справка;
    Медицинско свидетелство (при одобрение за работа);

Образци на документите изтеглете от прикачените файлове към обявата, както и от офиса на Роси Ержи ЕООД.

Място за подаване на документи: Офис на Роси Ержи ЕООД, ул. „Добруджа № 1 А

Краен срок за подаване на документи: До 17.00 часа на 28 май 2019  г., включително.

 

Автобиография по образец

Заявление 1 – ОП РЧР

Обява за работници – Роси Ержи