Здравното обслужване на населението, т.нар.извънболнична помощ, в рамките на община Шабла се осъществява от индивидуални практики. В Шабла има трима общопрактикуващи лекари. Седалището им е  в сградата на бившата поликлиника – гр.Шабла, ул. “Равно поле” № 37.

Лекарските практики са на следните специалисти:

Д-р Йорданка Иванова Стоева – Йорданова


работно време –  8,00 ч. – 12,00 ч.; 16,00 ч. – 18,00 ч.
за връзка: GSM 0888630045

Д-р Илко Стефанов Нанев


работно време –  8,00 ч. – 12,00 ч.; 14,00 ч. – 17,00 ч.
за връзка: GSM 0886886122

Д-р Александра Козарева


работно време –  8,00 ч. – 12,00 ч.; 16,00 ч. – 18,00 ч.
за връзка: GSM 0887201812

Д-р Димитър Здравков Георгиев


работно време –  8,30 ч. – 17,30 ч.
за връзка: GSM 0899925563