Здравното обслужване на населението, т.нар.извънболнична помощ, в рамките на община Шабла се осъществява от индивидуални практики. В Шабла има трима общопрактикуващи лекари. Седалището им е  в сградата на бившата поликлиника – гр.Шабла, ул. “Равно поле” № 37.

Лекарските практики са на следните специалисти:

Д-р Йорданка Иванова Стоева – Йорданова


работно време –  8,00 ч. – 12,00 ч.; 16,00 ч. – 18,00 ч.
за връзка: GSM 0888630045

Д-р Илко Стефанов Нанев


работно време –  8,00 ч. – 12,00 ч.; 14,00 ч. – 17,00 ч.
за връзка: GSM 0886886122

Д-р Александра Козарева


работно време –  8,00 ч. – 12,00 ч.; 16,00 ч. – 18,00 ч.
за връзка: GSM 0887201812

Д-р Димитър Здравков Георгиев


работно време –  8,30 ч. – 17,30 ч.
за връзка: GSM 0899925563

 

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }