Здравното обслужване на населението, т.нар.извънболнична помощ, в рамките на община Шабла се осъществява от индивидуални практики. В Шабла има трима общопрактикуващи лекари. Седалището им е сградата на бившата поликлиника – ул. “Равно поле” № 37. Лекарските практики са на следните специалисти:

 

 1. Д-р Йорданка Иванова Стоева – Йорданова
  работно време –  8,00 ч. – 12,00 ч.; 16,00 ч. – 18,00 ч.
  за връзка: GSM 0888630045
 2. Д-р Илко Стефанов Нанев
  работно време –  8,00 ч. – 12,00 ч.; 14,00 ч. – 17,00 ч.
  за връзка: GSM 0886886122
 3. Д-р Александра Козарева
  работно време –  8,00 ч. – 12,00 ч.; 16,00 ч. – 18,00 ч.
  за връзка: GSM 0887201812
 4. Д-р Димитър Здравков Георгиев
  работно време –  8,30 ч. – 17,30 ч.
  за връзка: GSM 0899925563