ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Мандат 2015 – 2019 г.

ПП „ГЕРБ“  

Кирил Стефанов Кирилов
Елеонора Николова Василева
Стефан Вълев Иванов
Живко Спасов Иванов
Ивелина Георгиева Янакиева – Демирева

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“   

Румен Георгиев  Радев
Велизар Валентинов Иванов
Теодора Иванова Асенова
Иванка Цвяткова Пенева

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

Д-р Йорданка Иванова Стоева – Йорданова
Деян Георгиев Димитров