ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – МАНДАТ 2019 – 2023 г.


ПП „ГЕРБ“  

Кирил Стефанов Кирилов, роден на 27.05.1970 г.

Елеонора Николова Василева, родена на 30.05.1967 г.

Красимир Георгиев Ялнъзов, роден на 10.12.1974 г.

Живко Спасов Иванов, роден на 09.12.1980 г.

Ивелина Георгиева Янакиева – Демирева, родена на 05.07.1969 г.

Стоян Стойчев Стоянов, роден на 14.08.1967 г.

Елка Йорданова Жечева, родена на 06.05.1981 г.

Нина Христова Петрова, родена на 16.12.1979 г.

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

Д-р Йорданка Иванова Стоева – Йорданова,  родена на  5 януари 1962 г. Мария Ставрева Недялова,  родена на 20.11.1958 г. Милена Петкова Тодорова, родена на 23.02.1962 г.

 

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }