ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ – МАНДАТ 2019 – 2023 г.


ПП „ГЕРБ“  

Кирил Стефанов Кирилов, роден на 27.05.1970 г.

Елеонора Николова Василева, родена на 30.05.1967 г.

Красимир Георгиев Ялнъзов, роден на 10.12.1974 г.

Живко Спасов Иванов, роден на 09.12.1980 г.

Ивелина Георгиева Янакиева – Демирева, родена на 05.07.1969 г.

Стоян Стойчев Стоянов, роден на 14.08.1967 г.

Елка Йорданова Жечева, родена на 06.05.1981 г.

Нина Христова Петрова, родена на 16.12.1979 г.

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

Д-р Йорданка Иванова Стоева – Йорданова,  родена на  5 януари 1962 г. Мария Ставрева Недялова,  родена на 20.11.1958 г. Милена Петкова Тодорова, родена на 23.02.1962 г.