Българският дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България обединиха усилия за създаването на дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за подпомагане на лечебни заведения и общности в нужда в цялата страна по време на кризата с коронавируса. Целта е да се предостави финансова подкрепа за най-уязвимите групи, засегнати от кризата. До момента набраната в него сума е 954 000 лв.

На 24.04.2020 г. са одобрени 74 проекта на лечебни заведения, граждански организации, общини, читалища, както и социални инициативи на микро и малки предприятия от цяла България. Сред тях ще бъдат разпределени 673 984 лв. Отпуснатата максимална сума на проект е 10 000 лв. Община Шабла подаде проектно предложение, което е одобрено на първия кръг на кандидатстване. Настоящата инициатива е насочена към най-уязвимите групи, идентифицирани от ДСП и ДБТ и избрани за подпомагане в настоящoто предложение. Основните дейности, които Общината ще изпълни са закупуване на хранителни продукти, оформянето им в индивидуални пакети, доставянето им до адреса на всяко едно от лицата и изготвяне на отчет за извършените дейности и разходи. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 9 971 лв. с ДДС.