С Решение №2/24.04.2024 г. на Управителния съвет на Проект „Красива България“ при Министерство на труда и социалната политика е одобрен проект на община Шабла за обект „Текущ ремонт за подобряване на обществената среда в сградата на Общинска администрация Шабла“. Подписано е споразумение по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” към Проект „Красива България“ 2024 г. Общата стойност на проекта е в размер на 250 000 лв. с ДДС, като съфинансирането от страна на община Шабла е в размер на 52%. Настоящият проект предвижда в сградата на Общинска администрация да бъдат изпълнени следните мерки: ремонт на коридорите с прилежащите им вътрешни стълбищата на първи, втори и трети етаж, ремонт на част от тоалетните, входните стълбища и вътрешният двор в сградата. Проектът е с краен срок на отчитане 09.12.2024 г.