Фонд „Обединени срещу COVID-19“, иницииран от Български дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ в България и Американска търговска камара в България предоставиха на Община Шабла дарение в размер на 9 971 лв. за доставка на хранителни продукти от първа необходимост. Финансовата помощ е въз основа на изготвен проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID – 19 в България.
След сключване на договор за доставка с „ТРИАДА – ГТ“  ООД, продуктите бяха доставени на 18.05.2020 г. в индивидуални пакети, всеки съдържащ 16 вида хранителни продукти с приложен опис на съдържанието им. В инициативата се включиха както медицински лица, така и служители на общината. Разпределянето на продуктите се осъществи въз основа на списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Каварна и Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Каварна, като обхванаха 338 лица от уязвими групи. Доставката се извърши в периода 19.05.2020г. до 22.05.2020 г. Всяко лице получи своя пакет с хранителни продукти след полагане на подпис в списъка, изготвен по проекта.
Фонд „Обединени срещу COVID-19“ е създаден за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса. Благодарение на набраните дарителски средства от фондации, компании и индивидуални дарители, Фондът подкрепя дейности, насочени към първостепенни нужди, включително доставка на храни, лекарства, предпазни средства, ежедневна грижа, психологическа помощ и друг вид подкрепа, с които се цели оказване на помощ на най-уязвимите групи в обществото, засегнати от кризата.