Община Шабла организира общински кръг на конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“.
Целта на конкурса е да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствия, рискове от бедствия и пожари, за начините на действие при тях.
Участниците в конкурса са разпределени в три възрастови групи. Първа група – от 7 до 10 години; Втора група – от 11 до 13 години; Трета група – от 14 до 18 години.
Всяка рисунка трябва да бъде придружена с кратко описание на отделен лист, което да е прикрепено към гърба ѝ. Не се поставят по лицевата част на рисунката етикети или други надписи, които нарушават нейната визия или удостоверяват авторство.
Техниката на рисуване е по избор на участника.
Рисунката трябва да бъде с размер 35/50 см, без да е паспартирана.
На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени име, презиме и фамилия на участника, възраст, точен адрес, училище, педагогически ръководител, телефон за връзка.
Очакваме творбите на децата в общинска администрация град Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, етаж 2, стая 205, до 25.03.2024г.
Класираните на първите три места във всяка възрастова група рисунки ще участват в областния етап на конкурса. Класиралите се в областния етап се допускат до националния.
Националният етап на конкурса ще се проведе през юни 2024 г. в София. Носителите на първа, втора или трета награда от трета възрастова група имат право на национална стипендия.
Каним учениците от ОУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Асен Златаров“, ОДК и ЦОП да участват в конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата“.