Община Шабла за първи път ще е домакин на научния дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“. Той ще се проведе на 28 и 29 юни в Зелен образователен център и се организира от Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие (ИИИНАСР).
По традиция, това събитие събира международна професионална общност от университетски преподаватели, директори и педагогически специалисти от образователни институции (ЦСОП, РЦПППО, ОУ, СУ, ДГ), представители на неправителствени организации, студенти, родители.
В програмата са включени тематични модули, посветени на представянето на интензивното взаимодействие с деца и ученици със специални образователни потребности; ролята, подкрепата и придружаването на родителите в учебния процес; професионалното обучение на младежи с увреждания; кръгла маса и дискусии.
Вниманието е насочено към значимите постижения на приобщаващо образовани у нас и в чужбина.
Регистрация за участие: https://www.ir-di-tsa.com/от-приобщаване-към-участие/
Срок за регистрация и заявка за участие с тема: 05 юни 2023 г.