В рамките на три дни, кметският екип се срещна с жители от 13-те села в Общината и град Шабла за публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2018 година.
Кметът Мариян Жечев изрази своята увереност за бюджет 2018 година, след като Общината получи 500 хил.лв. от Министерство на финансите. През настоящата година не се предвижда увеличение на такса битови отпадъци и данъците в община Шабла. С една година ще бъде продължен и проекта за социални асистенти и домашни помощници.
Бюджетът, с който Общината ще оперира през 2018 година възлиза на 6 275 526 лв .- или това е с 900 хил. повече. Новото е, че ще поиска заем в размер на 290 хил.лв.
2 263 000 лв. ще получи Общината като обща допълваща субсидия от държавата за делигираните от държавата дейности, 489 хил.лв. са очакваните приходи от наеми, 604 хил.лв. от имуществени данъци. Преходният остатък е 970 хил.лв.
Какво е предвидено за 2018 година в капиталовата програма в размер на 2 131 000 лв.-1 200 000 лв. за ремонт на Спортната зала в града ни, по проект „Безгранично здраве чрез спорт и сътрудничество – обединени в битката срещу заболяванията“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България.
Отпуснатите от министерство на финансите в края на миналата година ще отидат за рехабилитацията на уличната мрежа в град Шабла.
Проекта на бюджета е заложен довършването на тротоарите по ул.“Нефтяник“, за което са заделени 195 хил.лв. За ремонт на бившата читалищна сграда в село Крапец са отделени 70 хил.лв.. Предвидено е саниране на Кметството в село Граничар, за което са отделени 40 хил.лв. Да се ремонтира покрива на Дуранкулашкото училище със средства от Министерството на образованието. Ремонтни дейности на улиците в селата Езерец, Крапец и Тюленово-след реализирана продажба на общински имоти в тези села през 2017 година. Предвидено е и ремонт но общинския път от разклона за село Крапец до къмпинг „Карвуна“, за което са заделени 110 хил.лв.
Въпросите, от които се интересуваха хората касаеха намаленото водоподаване и частична подмяна на водопроводи, ремонта на улици и събарянето на опасни сгради, стопанисването на запустяли имоти, поставянето на рампи за трудно подвижни хора на обществено-значими за тях места и други, свързани с ежедневието ни.