На 14 октомври 2020 година се проведе публично обсъждане на промени в бюджета на община Шабла за 2020 година.
Пред присъстващите в пленарната зала, Росен Василев – началник отдел „Бюджет и финанси“ каза, че това е „първата и надявам се последната актуализация на бюджета за тази година“.
Промените, които се правят са в две насоки: в капиталовата програма и намерение за поемане на дългово финансиране.
Към капиталовата програма са включени рехабилитация на ул.“Оборище“ в Шабла за 39 хил.лв., доставка на 10 бр. пелетни камини за нуждите на ОУ „Св.Кл.Охридски“ село Дуранкулак за 22 хил.лв. и доставката на 1 бр. многофункционална машина за почистване на териториите за обществено ползване в границите на община Шабла за 36 хил.лв.
Като нови обекти, които ще бъдат финансирани от Европейския съюз са изграждането на Морски клуб в рибарско селище Кария.
Отпада намерението на общината за поемане на дълг в размер на 600 хил.лв. по програма ФЛАГ за реализирането на проект, отнасящ се до туристическия продукт „Хаманджия“ – остава за 2021 година.
Няма да бъде закупен и 1 бр.автобус, тъй като общината получи от Министерството на образованието в началото на годината.
Намерението за поемане на дългово финансиране представлява поемането на дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 480 хил.лв.
То трябва да се входира в Министерството на финансите през месец ноември.