За контакт:


СУ „Асен Златаров“

Адрес: ПК 9680, гр.Шабла, обл. Добрич, ул. „Добруджа“ № 2

E-mail: [email protected]

Тел: 05743 / 42-31; 43-05;

Петранка Петрова – директор


Средно училище „Асен Златаров“

Връзка към официалния сайт на Средно училище „Асен Златаров“, гр. Шабла.