За контакт:

СУ „Асен Златаров“

ПК 9680, гр.Шабла, обл. Добрич, ул. „Добруджа“ № 2

e-mail: sou_asenzlatarov@mail.bg

тел: 05743 / 42-31; 43-05;

Петранка Петрова – директор

Връзка към официалния сайт на Средно училище „Асен Златаров“, гр. Шабла.