За контакт:


Адрес: с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич

ул. „Седемнадесета“ № 3

E-mail: [email protected]

Тел: 05748/ 2439

Маргарита Тодорова – директор


Основно училище „Св. Климент Охридски”

Основно училище „Св. Климент Охридски” с. Дуранкулак е създадено през 1866 година от жители на селото. Първоначално обучението се провежда в одаята на една частна къща. През 1898 г. се премества в специално построена с дарения на селяните сграда. От 1913 до 1940 г. учениците са обучавани по програмите на румънското училище и на румънски език. След Крайовската спогодба, на 25.02.1941 г., отново отваря врати българското училище в селото. На 24 декември 1966 година е открита новата учебна сграда, в която и сега се провеждат учебните занятия. През 1979 г. е построен физкултурният салон. През 1992 г. в училището под формата на кръжок започва изучаването на информатика. През м. април 2005 г. се изгражда компютърен кабинет по проекта i-клас на Министерството на транспорта и съобщенията. Започва изучаването на информационни технологии с всички ученици. През 2006 г. е поставено началото на приятелството с колектива на училището в селището Калаверок, Шотландия. През 2009 г. две ученички, водени от директора на училището, са гости на шотландските си приятели. На 4 ноември 2006 г. за първи път е чествана годишнина от създаването на училището – 140 години. През 2008 г. училището е включено в списъка на защитените училища в България. През 2009 г. училището е включено и в списъка на средищните. През 2011 г. е издадена първата книга „Светилището“ за училището във връзка с неговата 145 годишнина. През 2016 г. е чествана 150 годишнината от създаването на училището. Създадени са основните символи на училището – химн, знаме и емблема.

ОУ „Св. Климент Охридски” с. Дуранкулак е училище без бариери. В него традициите са съхранени, предават се и се спазват.  През всичките тези години са обучавани хиляди ученици, сред които известни учени, инженери, военни, учители, медицински специалисти: адмирал Петър Петров, проф. д-р на математическите науки Петър Бойваленков, проф. д-р по география Румен Янков, доктори на науките Жана Колева, Георги Цветков, Краснодара Николаева и много други доказани специалисти от различни сфери на обществено-икономическия живот. Започнал подготовката си в училището, Живко Дженков е обявен през 2000 г. от ЖСК „Спартак“ гр. Варна за спортист на столетието по тенис на маса.

През годините учениците винаги са участвали под ръководството на своите учители в общински, окръжни, областни, зонални, национални състезания, конкурси и олимпиади. Печелили са призови места по тенис на маса, футбол, шахмат, баскетбол, лека атлетика, фанфарна музика, художествено слово и др. Отлично се е представял по прегледите специализираният отряд „Млад граничар“. През учебната 1964/1965 г. отборът по футбол достига до полуфинал на републиканското ученическо първенство. През април 1969 г. училището е поканено и участва с представителна група ученици в национален събор-сесия на Двореца на пионерите и Българската академия на науките по повод 80 години от смъртта на писателя-революционер Захари Стоянов.

През последните години учениците от училището също имат добри резултати от състезания, конкурси и олимпиади – участие на двама ученици в национален кръг на олимпиада по орнитология (2005 г.), пето място на областен кръг по биология (2007 г.), пето място на областен кръг на олимпиадата по математика в ІV клас (2001, 2002, 2004 г.), четвърто място в областно състезание по Бедствие, аварии, катастрофи и пожари (2008 и 2009 г.), четвърто и пето място в математическото състезание „Европейско кенгуру“ съответно в ІІІ и ІV клас (20121 2013 г.).

Учебната 2008/2009 година може да се нарече „златна” за спечелените призови места в извънкласната дейност от учениците:

 • национален литературен конкурс за проза „Морето, морето, морето …” гр. Варна – ІІІ място във възрастова група ІV-VІІ клас,
 • областен конкурс за есе „Моето училище – мечта и реалност”- специална награда и второ място;
 • областен кръг на олимпиадата по астрономия – І място в област Добрич и осмо място в България за възрастова група V-VІ клас;
 • национален детски литературен конкурс „Ягодово 2009“ за разказ – ІІІ място, а за поезия – поощрителна награда;
 • национален кръг на състезанието „Лингвистично кенгуру“ по френски език във втора възрастова група, гр. София  – ІІ място в VІ клас и ІІІ място в V клас;
 • регионален кръг на ІХ национален фестивал за детско и юношеско театрално творчество (на руски език) „Приятелство без граница”, гр. Варна (в училището в Дуранкулак се изучава тогава френски език) – ІІ място и награда за най-добра роля;
 • регионален кръг на олимпиадата по орнитология, гр. Варна – ІІ и ІІІ място

Учебната 2009/2010 година:

 • национален литературен конкурс за проза „Морето, морето, морето …“ гр. Варна – І място във възрастова група І-ІІІ клас, поощрителни награди във възрастова група ІV-VІІ клас;
 • областен кръг на олимпиадата по астрономия във възрастова група VІІ-VІІІ клас – второ място;
 • областен кръг на олимпиадата по физика, VІІ клас – осмо място.

Учебната 2010/2011 година:

 • национален литературен конкурс за проза „Морето, морето, морето …“ гр. Варна – І място във възрастова група ІV-VІІ клас
 • национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски” гр. Русе – ІХ място;
 • областен кръг на олимпиадата по български език и литература, VІІ клас – ІІ място;
 • ІV национален конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов”, гр. Казанлък – поощрителна награда във ІІ възрастова група;
 • щафетни атлетически игри на VІІ национален олимпийски събор „Юначе” – ІІІ място за отбор с ученици от ІІІ и ІV клас.

Учебната 2011/2012 година:

 • национален кръг на състезанието по информационни технологии ИТ „Знайко“, гр. Велико Търново – І място във ІІ клас.

Учебната 2012/2013 година:

 • национален кръг на състезанието по информационни технологии „Communic@te IT”, гр. София – специалната награда на журито в ІІІ клас;
 • Национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне” – ІІІ място за стихотворение възрастова група V-VІІІ клас;
 • областен кръг на олимпиадата по физика, VІІ клас – 14 място;
 • областен кръг на националния конкурс за рисунка „С очите си видях бедата“ – трето място в първа категория, втора възрастова група.

Учебната 2013/2014 година:

 • областен кръг на олимпиада по физика, VІІ клас – 10 място;
 • областен конкурс за детска рисунка „С духа на миналото“, втора възрастова група – поощрителна награда.

Учебната 2014/2015 година:

 • национален кръг на 23 национален ученически конкурс под надслов „Съединението прави силата“ – ІІ място за реферат;
 • областен кръг на фестивала за руска поезия, песен и танци „Пусть всегда будет солнце”, раздел „Поезия“ – ІІІ място в група І-ІV клас;
 • VІІІ национален конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов”, гр. Казанлък – приз „Млад художник” в І група, поощрителна награда;
 • областен кръг на националния конкурс за рисунка „С очите си видях бедата“ – трето място в първа категория, втора възрастова група.

Учебната 2015/2016 година

 • областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, VІІ клас – 13 място;
 • Х национален ученически конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“ в раздел „Стихове и разкази“ за възрастова група 5-8 клас – ІІ място.

Учебната 2016/2017 година:

 • VІ национален конкурс „Българските архитектурни паметници в макети“, гр. Варна – поощрителна награда ІІ възрастова група

В ОУ „Св. Кл. Охридски” участват в конкурси и печелят не само учениците, но и учителите. През 2005 г. Петранка Алексиева печели награда в националния кръг на националния конкурс „Родолюбие”. През 2008 г. Иванка Захова участва в националния кръг на ІІІ Националната конференция „Училището – желана територия”, гр. Пловдив. През 2016 г. Светла Атанасова печели специалната награда за поезия от националния конкурс „От учителя – с любов“. През 2016 г. Петранка Алексиева участва в националния кръг на Националната научно-практическа конференция в гр. Велинград на конкурса за добри педагогически практики в прилагането на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, организиран от МОН и СБУ.

Под ръководството на учителите в училище се организират и провеждат извънкласни и и извънучилищни изяви и инициативи. Два големи празника – на 25 ноември (патронният празник на училището) и 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Училището има спечелени и реализирани проекти:

 1. Проект от Националната кампания „За чиста околна среда –
  пролет 2003 г.“ под мотото „Вода за живот“ на тема „Почистване и озеленяване на район Защитена местност  „Дуранкулашко езеро“;
 2. Проект i-клас на Министерство на транспорта и съобщенията – доставка на

компютърна и периферна техника за оборудване на компютърни кабинети, 2005 г.;

 1. Проект „С българския фолклор през свободното време” по Националната програмата „Училището – територия на ученика” модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност” на Министерство на науката и образованието – 2007 година,
 2. Проект „Школа по изобразително изкуство” по организирания конкурс за ученически проекти от община Шабла – 2009 г.;
 3. Проект BG051РО001-3.1.06. „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“ от 01.01.20012 г. до 30.06.2015 г.;
 4. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, по който всички педагогически кадри участват в предложени обучения, 2014 г.;
 5. Национална кампания на Министерство на околната среда и водите „Обичам природата – и аз участвам!“, 2014 г. – изгради се фитнес площадка в двора на училището;
 6. Европейска схема „Училищен плод“ от 2014 г. и схемата „Училищно мляко“ от 2016 г. към ДФ „Земеделие“;
 7. Национална програма „Квалификация“, мярка І „Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри“ по направление „Обучение на учители от училища със слети паралелки“, 2014 г.;
 8. Национална програма „ИКТ в училище“, по която се обнови компютърния кабинет, 2014-2015 г.;
 9. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“, 2011 г. и 2015 г.;
 10. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“, 2016 г.;
 11. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, 2016 г.
 12. Проекти по ПМС № 129 за предоставяне средства за финансиране физическото възпитание и спорта в училищата (от 2000 година до настоящия момент).