Под звуците на Химна на Република България, този на Европейския съюз и Химна на Шабла започна първото заседание на Общинския съвет, мандат 2019-2023 година.

По традиция то се води от областният управител, Красимир Кирилов. Дневният ред включваше две точки: откриване на заседанието и избор на председател на Общинския съвет.

Красимир Кирилов се обърна към Маргарита Йорданова – председател на Общинската избирателна комисия (ОИК) и й благодари за безпроблемната работа на комисията при провеждането на изборите в община Шабла.

От своя страна Йорданова също благодари за уважението към членовете на ОИК и пристъпи към раздаване на удосторенията на съветниците. А те са: Елеонора Василева, Кирил Кирилов, Ивелина Демирева, Стефан Иванов, Живко Спасов, Елка Йорданова, Нина Петрова и Стоян Стоянов от ГЕРБ и д-р Йорданка Стоева, Милена Тодорова и Мария Недялова от Коалиция „БСП за България“.

След това своите удостоверения получиха кметът на община Шабла, Мариян Жечев и кметът на кметство село Дуранкулак, Веселин Йорданов.

Областният управител пожела на управляващите ползотворна работа, след което съветниците се заклеха да служат вярно на своите съграждани. Същото действие извършиха и новоизбраните кметове.

Церемонията продължи с връчването на огърлие на кмета на община Шабла. Съветниците, а после и новоизбраните кметове, Мариян Жечев и Веселин Йорданов

подписаха своите клетвени декларации. След подписването, Кирилов обяви, че общинските съветници вече са в правомощие да вземат решение по волята на избирателя. Той даде думата на кмета на община Шабла, Мариян Жечев. Той благодари на всички, които са участвали в изборния процес, както и на всеки жител на Общината, който е упражнил правото си на глас. Областният управител пожела на новите депутати успешна работа за благоденствието на община Шабла.

След официалната част думата бе дадена на Мария Недялова – най-възрастният общински съветник. Тя благодари за доверието и честта да води първото заседание. Недялова пожела на колегите си крепко здраве и успешен мандат.

По втора точка от дневния ред се пристъпи към приемането на предложения за избор на председател на Общинския съвет. Обявено беше името на единствения кандидат, д-р Йорданка Стоева.

Гласувано беше тричленна комисия с председател Стефан Иванов и членове Милена Тодорова и Елка Йорданова да проведе избора за председател на местния парламент.

С пълно единодушие – 11 гласа „За“, за председател на новия Общински съвет Шабла бе избрана д-р Йорданка Стоева. Д-р Стоева встъпва в шестия си мандат като общински съветник, а  за втори пореден – като председател на Общинския съвет. В приветствието си тя наблегна на думата „продължаваме“ – уверено напред за доброто на нашата община, на нашата родина –  България.

С това дневният ред бе изчерпан и Областният управител закри заседанието.