Общинска администрация – Шабла съобщава на собствениците на домашни прасета в гр. Шабла, отглеждани в задни дворове, за лични нужди, че в срок до 19 юли 2019 година следва да подадат или актуализират вече подадената информация за отглежданите животни. Регистрацията се извършва във връзка с усложнената епизоотична обстановка по отношение на заболяването африканска чума по свинетe.
За целта е необходимо стопаните в срок до 19 юли 2019 година, да подадат следната информация: трите имена на собственика, точен адрес, телефон за връзка и брой на отглежданите прасета.
При настъпване на промяна в броя на отглежданите животни или придобиване на такива след изтичане на посочения срок, стопаните също следва да подадат информация на посочените по-долу телефони.
Информацията се подава на телефони 05743/4206 и 0882/299033 или на място – на портала в сградата на община Шабла, ст. 107.
Регистрацията на прасетата, отглеждани в селата на територията на община Шабла се извършва в съответните кметства.
Собствениците на немаркирани животни следва да са запознати със забраната за отглеждането им на открито, забраната за свободното движение и нерегламентираната търговия с прасета и свинско месо от задни дворове, с мерките, които ще бъдат предприети, при констатиране на положителен резултат за АЧС и с препоръката прасетата да бъдат усвоени в кратки срокове.