Община Шабла съобщава, че поради възникнал технически проблем със сметоизвозващите автомобили, е забавено обслужването на съдовете за смет в населените места и курортните зони на Общината. От Общинско предприятие БКСТРО, което осъществява дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване информират, че проблемът вече е отстранен, техниката е изправна и планират до 15 юли (четвъртък)да обслужат всички съдове за смет и да почистят замърсяванията на площадките около тях.
Молим гражданите за проявят разбиране и търпение и уверяваме, че работим за бързото отстраняване на проблема!