Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО), в която община Шабла е член, официално обяви началото на Националния етап от международното стартъп състезание за предприемчиви младежи до 29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес.

Състезанието се организира от АБЧО в рамките на Проект „eNEET Rura: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини“, финансиран от ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост. Всяка от партньорските организации от България, Румъния, Италия, Испания и Словения организира състезанието на национално ниво и победителите от националното състезание се съревновават по между си на международното състезание, което ще се проведе в Будапеща /Унгария/ през м. март 2021.

Бихме желали да уточним, че кандидатите трябва:

  1. Да се регистрират за участие на следния линк до 15 Ноември 2020г.: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMicbdVsHTb4bato6r9ZMJvDV_zUfAogN-wNR1eKbOJRLDdQ/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1&flr=0
  2. Участниците трябва да попълнят и представят Бизнес план (по образец) до 31 Декември 2020г