Да създадем условия община Шабла да се реализира като предпочитано място за живеене в България, прилагайки принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, отговорност и отчетност.