За информация и искания на физически лица („субекти на данни“) и точка за контакт с Комисия за защита на личните данни по въпроси за защита на данните, съгласно ОРЗД (Общ Регламент за защита на данните) и действащото законодателство , моля използвайте следните данни за контакт с ДЗЛД (Длъжностно лице по защита на данните):

1. Данни за организацията:
1.01 Наименование ОБЩИНА ШАБЛА
1.02 ЕИК 000852957
1.03 Представляващ организацията МАРИЯН ЖЕЧЕВ
1.04 Седалище и адрес на управление-

област, населено място, пощенски код, адрес;

пк 9680, обл. Добрич, общ. Шабла,

гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35;

1.05 Адрес за кореспонденция – област,

населено място, пощенски код, адрес;

пк 9680, обл. Добрич, общ. Шабла,

гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35;

1.06 Интернет страница https://shabla.bg
2 ДЛЗД / въз основа на договор за услуги/:
2.01 Наименование ИНФО-М ООД
2.02 ЕИК 203398419
2.03 Име и фамилия на отговорното лице. Вержиния Каекова
2.04

 

Служебен телефон +359 32 293 692
2.05 Електронен адрес [email protected]info-m.eu
.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }