Община Шабла съобщава, че на 22 май 2020 г. ще се извърши ларвицидна обработка на Шабленското и Дуранкулашкото езеро против комари.
Ще се прилага препарата „Вектобак 12 АС“, Разрешение за предоставяне на пазара № 2443-1/ 20.09.2018 г.
Препаратът е безвреден за пчели и водни организми.
За изпълнител на обработката е определен „ДДД – 1“ ООД.
Възложител на третирането е Министерство на здравеопазването.