За контакт:


Адрес: с. Крапец, пощенски код  9674, община Шабла, област Добрич

Е-mail: [email protected]

Тел: 0887402688

Председател на читалището: Златка Желязкова Траянова

Секретар на читалището: Мария Маринова Дончева


Народно читалище „Слънце 1871“ – с. Крапец е основано през далечната 1871 година в малкото село Карапча (днешното с. Крапец), което наброява едва 40 къщи с население 200 души под името – читалище „Полска майка“. На 5 юни 1941 г. се преименува в „Слънце“.

Първоначално читалището се помещава  в училищната стая. Целта му е да просвещава хората, като научи всеки да чете и пише. Развивана дейност е библиотечната. Сформирана е и театрална група.

През годините всички читалищни дейци работят с много ентусиазъм, водени от каузата да съхранят и развият местното културно средище.

Днес народно читалище „Слънце 1871“ с. Крапец има библиотечен фонд с повече от 7 500 тома литература.

Действат сформираните:

  • Детски театрално-танцов състав „Сладурите“,
  • Фолклорен танцов състав „Карапчанка“,
  • Клуб за народни танци,
  • Певческа група „Фолклория“,
  • Група за стари градски песни „Морска перла“,
  • Лазарска група,
  • Група за куклен театър,
  • Кръжок по приложни изкуства.

Самодейните състави имат участия на местно, регионално, национално и международно ниво, от които имат завоювани грамоти, отличия, златни и сребърни медали.

Народно читалище „Слънце 1871“ с. Крапец  е организатор на празници, тържества, състезания, конкурси, част от културно-просветния и спортния живот на крайморското селище.

Формите на работа в читалището, изявите и инициативите, реализирани от него, са предназначени както за местното население, така и гостите на с. Крапец.