За контакт:


Адрес: с. Горун, община Шабла, област Добрич, улица „Девета“  № 5

E-mail: [email protected]

Тел: 05743/ 44 63

Председател: Недялко Андреев Ненков

Читалищен секретар: Виолета Христова Иванова


Народно читалище „Свобода 1941“ – с. Горун е създадено през 1941 год. от група ентусиасти – Васил Димитров, по-късно дългогодишен председател, Коста Великов, Надежда Костова, Пеньо Спасов.

Сградата му е построена през 1959 година.

След известно прекъсване институцията възстановява дейността си – 2008 година.

Днес библиотеката към народно читалище „Свобода 1941“ с. Горун разполага с 3 500  единици.

Сформирана е група за автентичен фолклор „Росна китка“, която участва във фестивали на регионално и национално ниво. Включва се в празници и инициативи, свързани с общинския календар „Култура“. За достигнатото ниво в изявите си групата вече има богата колекция от отличия – медали, плакети, дипломи, грамоти.

Ръководството на народно читалище „Свобода 1941“ с. Горун е организатор на провежданите землячески срещи в населеното място, на празника на селото.