За контакт:


Адрес: с. Граничар – 9669, община Шабла, област Добрич

E-mail: [email protected]

Тел: 0899394921

Председател на читалището: Иванка Върбанова

Секретар на читалището: Невенка Огнева


Народно читалище „Свобода 1940“ – с. Граничар е основано 1940 година. Негов председател е Пеньо Вълков, а секретар на читалището е Димка Йорданова. По това време в читалището работят театрална и певческа група

Културно-просветното средище в с. Граничар се съхранява и развива благодарение на ентусиазирани хора, които за запазване и развиване на традициите.

Библиотечният фонд има над 1000 единици. Понастоящем в читалището действаща е певческа група, чийто репертоар включва народни и стари градски песни.

Благодарение на дейността на читалищните дейци се възстановяват народни обичаи, организират се празници в селото.