Читалищната сграда в с. Горичане е изградена през 1957-1958 година с доброволния труд на жителите на селото. Учредители на читалищното настоятелство са Георги Карамилев, Илия Парушев, Фотинка Георгиева, Султанка Маринова, Велико Маринов, Петър Варналиев.

След известно прекъсване читалищната дейност е възстановена 2014 година.

Адрес:

с. Горичане, община Шабла, област Добрич

ул. „Пета“ № 5

Председател на читалището: Мария Маринова Костадинова