За контакт:


Адрес: с. Горичане, община Шабла, област Добрич, ул. „Пета“ № 5

тел. 0898 99 80 53

Председател на читалището: Мария Маринова Костадинова

Секретар на читалището: Елена Иванова


Читалищната сграда на Народно читалище „Победа 2014“ – с. Горичане е изградена през 1957-1958 година с доброволния труд на жителите на селото. Учредители на читалищното настоятелство са Георги Карамилев, Илия Парушев, Фотинка Георгиева, Султанка Маринова, Велико Маринов, Петър Варналиев.

След известно прекъсване читалищната дейност е възстановена 2014 година.