За контакт:


Адрес: с. Езерец, община Шабла, област Добрич

Тел: 0894/388 530

Председател на читалището: Каро Великов

Секретар на читалището: Кристияна Костадинова


Народно читалище „Отец Паисий 1901“ – с. Езерец е основано е през 1901 година.

От 1961 година е в собствена сграда.

След известно прекъсване институцията възстановява дейността си – 2010 година.

В нова сграда е от 2013 година благодарение на средства по проект „Преустройство на съществуваща бивша детска градина в културен и образователен дом“.

Библиотечният фонд е от над 4000 единици.

Читалището разполага с малка етнографска сбирка.