За контакт:


Адрес: с.Тюленово, община Шабла, област Добрич, ул. „Първа“ № 11

E-mаil: nchizgrev [email protected]

Тел: 05743 /43-34

Председател: Джемал Сираков

Читалищен секретар: Светлана Стаматова


Народно читалище „Изгрев 1936“ – с. Тюленово е създадено през 1936 година. След прекъсване възстановява дейността си през 2010 година.

Мисията на читалището е да запази и популяризира българските обичаи, обреди и традиции, да съхрани и тези, които са специфични за нашия роден край.

Със събраните от дарения книги се поставя началото на читалищната библиотека, която разполага с научно-популярна и художествена литература.

Културно-просветната институция организира и подпомага инициативи и изяви, свързани с традиционни празници и чествания, кампании за опазване на околната среда.

По инициатива на читалище „Изгрев 1936“ в общинския календар „Култура“ се вписа провеждания две поредни години „Тюленово арт фест“ с амбицията да се превърне в традиционна изява. Това допринася за развитието на селището като курортно, обогатява живота на жителите и гостите му, разнообразява културния живот в общината.