За контакт:


Адрес: гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 36

E-mail: [email protected]

Тел: 05743/40-28

Председател на читалището: Даниела Железова Кючукова;

Секретар на читалището: Георги Стефанов Георгиев


Народно читалище „Зора 1894“ – гр. Шабла е създадено на 14 ноември 1894 година от будни и прогресивни шабленци, сред които Стоян Тритаков, Аврам Балев, Илия Кюлов, Д. Панев. Първият председател на читалището е Димитър Вълканов. Председателят с най-дълъг мандат – Панко Добрев.

От 1961 година читалище „Зора 1894“ е в собствена сграда.

Библиотеката към него има богат книжен фонд – 35 162 единици, разпределен в отдела за възрастни, детския отдел и читалнята на библиотеката.

Средище на любителско творчество, плод на интересите и желанията на участниците, организираните форми имат традиции и успешни участия. Ръководството им е от специалисти и професионалисти.

Към читалището работят следните състави и групи:

 • Детски танцов състав „Бърборино“ с ръководители Стоян Господинов и Гергана Дафова – 50 участници.
 • Младежки танцов състав „Българка“ с ръководители Стоян Господинов и Гергана Дафова – 35 участници.
 • Фолклорна група „Добруджанка“ с ръководител Жана Рачева – 12 участници.
 • Кръжок по фолклор с ръководител Жана Рачева – 8 участници.
 • Школа по изобразително изкуство и дърворезба с ръководител Ирина Арнаудова – 7 участници.
 • Клуб за народни хора и танци с ръководител Даниела Кючукова – 40 участници.
 • Клуб по йога и възстановителна гимнастика с ръководител Ирина Кузнецова – 16 участници.

Витрината им е богата с награди и медали от престижни форуми и фестивали:

 • 2010 г. – Младежки танцов състав „Българка“ е носител на Голямата награда от Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници“ гр. Свиленград;
 • 2012 г. – Младежки танцов състав „Българка“ е носител на наградата за най-добър танцов състав от Международен фолклорен фестивал „Песни и танци без граници“ гр. Свиленград;
 • 2013 г. – Младежки танцов състав „Българка“ и Фолклорна група „Добруджанка” са носители на голямата награда от Международен фолклорен фестивал „Атлиманска огърлица“ гр. Китен;
 • 2015 г. – Фолклорна група „Добруджанка“ е носител на златен медал от Националния фолклорен събор гр. Копривщица;
 • 2015 г. – Младежки танцов състав „Българка“ и Детски танцов състав „Бърборино“ са носители на Първа и Втора награда от Международен фолклорен фестивал „Море от ритми“ гр. Балчик;
 • 2016 г. – Младежки танцов състав „Българка“ и Детски танцов състав „Бърборино“ са носители на Втора и Първа награда от Международен фолклорен фестивал „Море от ритми“ гр. Балчик;
 • 2016 г. – Фолклорна група „Добруджанка“ е носител на Първа награда от Национален музикален фестивал „Фолклорен изгрев“ гр. Варна;
 • 2016 г. – Младежки танцов състав „Българка“ и Фолклорна група „Добруджанка“ са носители на голямата награда от Национален фолклорен фестивал „Кехлибарен грозд“ с. Лозен, общ. Любимец;
 • 2016 г. – Детски танцов състав „Бърборино“ е носител на Първа награда от Детско-юношески танцов фестивал „Мисионис пее и танцува“ гр. Търговище

Танцовите и певческите състави са участвали във фестивали и зад граница – Украйна, Турция, Германия, Румъния.