За контакт:


Адрес: с. Дуранкулак, община Шабла, област Добрич, ул. „Първа“ № 18

E-mail: [email protected]

Тел: 0877 815 960

Председател: Веселин Димитров Видолов

Секретар: Живка Стефанова Мянкова


Народно читалище „Дружба 1898“ – с. Дуранкулак е основано през 1898 година.

Има своя сграда от 1970 година.

Читалището разполага с музейна сбирка, която представя резултатите от дългогодишните археологически проучвания на Селищната могила „Големия остров“ в Дуранкулашкото езеро. Тук са исторически данни за селските бунтове, обхванали района през 1900 година, насочени против натуралния десятък, внесен от правителството на Тодор Иванчев и Васил Радославов и приет от Десетото народно събрание. Картината на събитията от 1900 година се допълва от малка художествена сбирка, съставена от живописни творби на проф. Борис Данков.

Библиотеката разполага с 13 500 единици.  Тя предоставя различни информационни и консултантски услуги на местното население благодарение на реализирания през 2010 година проект към Глоб@лни библиотеки. Организират се курсове по компютърна грамотност. Техническото оборудване на библиотеката позволява читателски запитвания и търсения да се изпълняват както по традиционния начин – заемен и в читалня, така и чрез ресурса в уеб-библиотеки и специализирани портали.

Самодейните състави при народно читалище „Дружба 1898“ с. Дуранкулак са четири. Сформирани са според желанията, интересите и потребностите на населението. Те са  преки участници в провеждането на културни изяви и събития от празничния календар на читалището, кметство с. Дуранкулак и Община Шабла.

В многогодишната си дейност народно читалище „Дружба 1898“  с. Дуранкулак се утвърди като духовен дом, в който се получават знания и просвета, развиват се интереси и таланти.