Мариян Александров Жечев – Кмет на община Шабла

Тел. 05743 41 45; E-mail: mayor@ob-shabla.org ; obshtina@ob-shabla.org ;

Роден на 19.10.1974 г в гр. Каварна.

Средно образование: СОУ “ Асен Златаров” гр. Шабла -1992 г. – Общообразователен профил

Висше образование: СА “Д.А.Ценов” гр. Свищов -1999 г. – Специалност “Счетоводство и контрол”

Трудов стаж

Община Шабла – Гл. специалист “Приходи” – юни 1999 – януари 2000 г. ;

Община Шабла – Главен счетоводител – януари 2000 – февруари 2004;

“ИВНЕНС” ЕООД – гр. Русе – оперативен ръководител – декември 2004 – февруари 2008;

Община Шабла – заместник-кмет “Финанси” – февруари 2008 – 2015;

С Решение № 121- МИ от 01 ноември 2015 г. на ОИК е избран за кмет на община Шабла

Женен, с едно дете

Телефон за контакти: 05743 41 45; 0882 299038;

Приемен ден: понеделник от  14:00 до 16:00 часа

Сградата на Общинска администрация Шабла, стая 207, тел. 05743/ 41 45; факс 05743/42 04

Общи положения

Правомощия на кмета

Отчет за изпълнението на Програмата за управление 2015-2019 г., за 2017 на кмета на община Шабла Мариян Жечев

Отчет за изпълнението на Програмата за управление 2015-2019 г., за 2018 г. на кмета на община Шабла Мариян Жечев