Кметът на община Шабла, Мариян Жечев ще участва в работна среща, в която са поканени всички заинтересовани страни за обсъждане на мерките за изпълнение на Решението на Съда на Европейския съюз от 14 януари 2014 г., включително забраните за определени дейности, предвидени в издадената заповед по чл. 19 от Закона за биологичното разнообразие на Министъра на околната среда и водите за защитена зона „Комплекс Калиакра“, както и ограниченията в предложения проект за Интегриран план за управление на трите защитени зони в същия район. Срещата ще се проведе днес в сградата на Министерски съвет от 11:00 часа.
Целта е да се намери общо приемливо решение на проблема, породен от предприетите до момента действия за изпълнение на Решението на Съда на Европейския съюз.