Кметът на Шабла Мариян Жечев изпрати поздравителен адрес по повод Денят на народните будители – 1 ноември. В текста на поздрава се казва:

Уважаеми учители,
Уважаеми дейци на образованието и културата,
Уважаеми съграждани,
Първи ноември е денят, в който България се прекланя пред родолюбивото дело на народните будители. Във време на чуждо владичество, трудности и неволи те са пазителите на българското ни самосъзнание, вдъхновители на революционните идеи за нашето освобождение, просветители и книжовници. За всички нас имената на Свети Паисий Хилендарски и Софроний Врачански, на братя Миладинови, Иван Вазов, Добри Чунтулов и Любен Каравелов, на Георги Раковски, Христо Ботев, Васил Левски, са на личности, изградили историческата ни памет.
Нашият днешен поглед към миналото е от позициите на хора от най-новото време. И трябва да помним, че в забързаните ни делници, сега, повече от всякога, имаме нужда от тяхната идея – будността винаги предпоставя едно по-добро бъдеще – и лично, и общонародно. А мисията на духовните водачи на България не е белег само на една епоха. Това е състояние на духа, което винаги ни е проправяло път напред и е неотменен наш спътник в историческото ни развитие.
Затова днес искам да поздравя всички Вас, уважаеми учители, дейци на културата и духовността. Пожелавам Ви да бъдете здрави и изпълнени с непоколебима вяра, че Вашето дело е благородно, защото Вие поддържате пламъка на родолюбието, на националното самочувствие и гордост.
Благодаря Ви за всеотдайността, за отговорността Ви към бъдещето!
Не преставайте да будите съзнанието на младото поколение, което е призвано да се поучи от мъдростта на дедите си и да я претвори в новия и динамичен делник! Обогатявайте и опазвайте нашата духовност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата!
Бъдете все така верни на ценностите и идеалите, които ни завещаха народните будители!
Честит празник!