Във връзка с прилагане на Параграф 22 ц от Закона за изменение и допълнение на КСО от 7-ми май 2019 г. стартира кампания за изчисляване на прогнозна пенсия.

Желаещите да се възползват от предлаганата услуга следва да представят:

1. Документ за самоличност

2. Документ УП-2 или УП-15 за тригодишен период /от 1982 г.- до 1996 г./

3. Да заявят /да разполагат с предварителна информация/ за общия си трудов стаж към 31.12.1996 г.

Консултациите на гражданите от област Добрич ще се осъществяват от мобилен екип от служители на териториалното поделение, съгласно приложен график:

В община Шабла –  13, 21 и 30 май 2019 г. от 9:30 ч. до 15:00 ч.

Място: Сградата на Общинска администрация – гр. Шабла, ул. „Равно поле“ № 35, стая 210, II-ри етаж.