НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ (НОИ)
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДОБРИЧ
съобщават, че се предоставят административни услуги в изнесен офис, в гр.Каварна.
Всяко 15-то и 25-то число на месеца до 15.00 часа (или в първия работен ден след тези дати, ако са почивни дни).
Сред услугите са прием на заявления/документи за пенсия и служебното им препращане в отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ – Добрич.
Адрес: гр.Каварна, ул.“Добротица“ №34, телефон: 0882 912 329.