Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ), чрез териториалния си областен офис (ТОО) Добрич, планира да проведе изнесени приемни в община Шабла. Земеделските стопани ще бъдат консултирани на място, респективно ще получат навременна и точна информация за възможностите, които предлага Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Дейността е изцяло насочена към малките земеделски стопани, на които ще изготвим безплатно проектни предложения по мерки от ПРСР 2014-2020.

В град Шабла, приемната ще бъде на 23-ти октомври вторник, от 10:00 до 12:00 часа в Общинска служба Земеделие. В село Тюленово – на 25-ти октомври четвъртък, в кметството на селото.