Областният информационен център – Добрич кани всички жители на община Шабла да посетят изнесената приемна, където експертите от центъра ще Ви информират и консултират за възможностите за финансиране на вашите проектни идеи с европейски средства по Оперативните програми 2014-2020 г. и Програмата за развитие на селските 2014-2020 г. Ще получите актуална информация за отворените в момента процедури и мерки, насочени към бизнеса и земеделските стопани, както и към други бенефициенти. Подготвили сме Ви и много информационни и рекламни материали.

Събитието ще се проведе на 19 октомври (вторник) 2021 г., от 11:00 часа, пред сградата на Община Шабла

При провеждане на изнесената приемна ще бъдат спазени въведените от Министерството на здравеопазването епидемиологични мерки за безопасност на всички посетители.
Посещението и консултирането на изнесената приемна е напълно безплатно. Очакваме Ви!

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас!

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

ОИЦ – Добрич, е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
За допълнителна информация:

Тел.: 058 602 758
e-mail: [email protected]