Заповед № РД-04-513 от 17 октомври 2019 г. на кмета на община Шабла относно забрана продажбата и консумацията на алкохол в магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед № РД-04-476/ 25 септември 2019 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали 

Разяснителна кампания на ЦИК

Съобщение

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Шабла

Избирателен списък за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Избирателен списък част I за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Заповед № РД-04-434 от 09 септември 2019 г. на кмета на община Шабла за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приложение № 13 МИ Заявление за изключване от списъка

Приложение № 8 МИ Заявление – декларация за вписване в Част __ изб.списък (чл. 408)

Решение №794-МИ предизборна агитация

Решение №659-МИ възнаграждения СИК

Приложение № 11 МИ Заявление изкл. от списъка на заличените лица преди изборния ден

Решение №627-МИ изискване за уседналост

Списък на населените места в община Шабла, в които ще се произведат избори за кмет на кметство

Заповед № РД-04-425 от 03.09.2019 г. на кмета на община Шабла за образуване на избирателни секции на територията на община Шабла

Приложение № 1 към Заповед РД-04-425 от 03.09.2019 г. на кмета на община Шабла – избирателни секции-обхват, номерация и адреси

Решения ЦИК

Покана консултации ОИК