Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Заявление за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Заповед № РД-04-49 от 02.02.2017 г. на кмета на община Шабла относно образуване на 16 избирателни секции на територията на община Шабла за произвеждане на избори за Народно събрание на 26.03.2017 г.

Заповед № РД-04-56 от 07.02.2017 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за народни представители на 26.03.2017 г.

Заповед № РД-04-67/23.02.2017 г. на кмета на община Шабла за определяне местата на територията на община Шабла за поставяне на агитационни материали по време на предизборната кампания в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на СИК

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Съобщение

Съобщение на Общинска администрация град Шабла