За контакт:


Адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Комсомолска“ № 1

E-mail: [email protected]

Тел: 05743/ 51-97

Димитрина Пейчева – директор


Целодневна детска ясла “Радост” е открита на 12 февруари 1968 година. Първоначално функционира с една група, а през 1975 година е разкрита и втора група, като всяка от тях е с по тридесет деца. В момента в целодневна детска ясла Шабла има една група. За отглеждането на децата се грижи медицински, педагогически и обслужващ персонал, съответстващ на изискванията за работа с деца от една до три години.

От 2001 година към дейността е разкрита и обслужва желаещите услугата и детска млечна кухня.

От 2008 година децата, посещаващи  целодневна детска ясла “Радост”гр. Шабла, персоналът, който се грижи за тях, родителите на малчуганите, както и цялата общественост на Шабла имат обновена и оборудвана сграда в съответствие със съвременните изисквания по спечелен проект от програма “Красива България”.