За контакт:


Адрес: гр. Шабла – 9680, ул. „Комсомолска“ № 1

Тел: 05743/ 51-97

Димитрина Пейчева – директор


Целодневна детска ясла “Радост” е открита на 12 февруари 1968 година. Първоначално функционира с една група, а през 1975 година е разкрита и втора група, като всяка от тях е с по тридесет деца. В момента в целодневна детска ясла Шабла има една група. За отглеждането на децата се грижи медицински, педагогически и обслужващ персонал, съответстващ на изискванията за работа с деца от една до три години.

От 2001 година към дейността е разкрита и обслужва желаещите услугата и детска млечна кухня.

От 2008 година децата, посещаващи  целодневна детска ясла “Радост”гр. Шабла, персоналът, който се грижи за тях, родителите на малчуганите, както и цялата общественост на Шабла имат обновена и оборудвана сграда в съответствие със съвременните изисквания по спечелен проект от програма “Красива България”.

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }