Община Шабла се намира в Североизточна България и е разположена в  Южна Добруджа с административен областен център гр. Добрич.

На изток община Шабла граничи с Черно море, на запад с Община Генерал Тошево, на север с Република Румъния, и на юг – с Община Каварна.

Структура – 1 град и 15 села град Шабла и селата Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци

Население – 4323 души към месец септември 2022 г.

ОБЩИНА ШАБЛА

Площ – 325 кв. км.

0.29 % от територията на България

6.9 % от територията на област Добрич

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Площ – 4 711 кв. км.

4.24 % от територията на България

Структура – 6 града и 209 села