Община Шабла се намира в Североизточна България и е разположена в  Южна Добруджа с административен областен център гр. Добрич

На изток община Шабла граничи с Черно море, на запад с Община Генерал Тошево, на север с Република Румъния, и на юг – с Община Каварна

Структура – 1 град и 15 села град Шабла и селата Божаново, Ваклино, Горичане, Горун, Граничар, Дуранкулак, Езерец, Захари Стояново, Крапец, Пролез, Смин, Стаевци, Твърдица, Тюленово, Черноморци

Население – 4830 души към месец януари 2017 г.

ОБЩИНА ШАБЛА

Площ – 325 кв. км.

0.29 % от територията на България

6.9 % от територията на област Добрич

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Площ – 4 711 кв. км.

4.24 % от територията на България

Структура – 6 града и 209 села

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }