КМЕТОВЕ ШАБЛА

1942 г. ПЕТЪР В. КРЪСТЕВ
1944 г. В. КАСАБОВ

СЕПТЕМВРИ 1944-1945 г. ПАВЕЛ КРЪСТЕВ БРУСАРСКИ
1945-1952 г. ИЛИЯ ВАСИЛЕВ МАРКОВ

1952-1956 г. ИЛИЯ АВРАМОВ ИЛИЕВ

1956-1961 г. ИЛИЯ ВАСИЛЕВ МАРКОВ
1961-1962 г. ЛЮЦКАН НИКОЛОВ

1962-1965 г. ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ СТАВРЕВ /покойник/

1965-1975 г. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МАХАЛНИШКИ
1975-1979 г. ДОБРИ НЕНОВ НЕНОВ

1979-1983 г. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МАХАЛНИШКИ

1983-1985 г. НИКОЛА ХАРАЛАМБИЕВ КЪРДЖИЛОВ

1985-1988 г. ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

1988-1990 г. СТЕФАН ТОДОРОВ ТАШЕВ /покойник/

1990-2003 г. КОСТА ДИМОВ КОСТОВ

2003-2007 г. ЕЛКА КИРИЛОВА ДИМОВА

2007-2011 г. КРАСИМИР ЛЮБЕНОВ КРЪСТЕВ

2011-2015 г. проф. РАЙНА ДИМОВА БЪРДАРЕВА

2015- МАРИЯН АЛЕКСАНДРОВ ЖЕЧЕВ