ПРАИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА ШАБЛА І И ШАБЛА ІІ

Проучени през 1974 г. от екипа на проф. д-р Хенриета Тодорова в местността „Новите лозя“ – източно от града. Съществували – края на VІ – началото на V хилядолетие преди Христа.

Топонимът Шабла се появява за пръв път в официален писмен документ от 1573 г. и за разлика от много други селищни наименования не е променен и до сега .

Хипотези за произхода на името Шабла

  • според легенда, на морския бряг близо до днешния фар е имало имение, притежание на Айше Абла, т.е. на леля Айше. Поради върлуване на чума къщите на имението били преместени навътре от морето и получили наименование името на собственицата, от което отпаднала първата сричка.
  • селището е получило наименованието си от дивия киселец – лапада, чиито листа са като саби. От името сабля се е получило името на селището.
  • произлиза от тракийското или латинското саблум, сабула . “ С “ от началото на думата преминава в “ Ш “. На латински това наименование означава пясъци.

източник – Атанасов А . ; Бобчева Л . ; Василчин И . – Шабла – 1985 г. , с. 33

Исторически данни

Възникнало, като чисто турско селище през ХVІ век в средата на ХІХ век, то е най-голямото българско село в района с кмет – българин.

С българският облик на селото се обяснява и дейното му участие в борбите за самостоятелна българска църква, просвета и национална свобода. Първата българска черква в селото е построена през 1853 година, заедно с килийно училище.

Шабленецът Никола Алексов е записан в личното тефтерче на Христо Ботев при сформиране на четата му.

След освобождението на България през 1878 година Шабла става общински център.

Димитър Анастасов от Шабла печели златен медал от Първото българско земеделско – промишлено изложение в Пловдив през 1892 година.

През 1900 година района е център на селските бунтове срещу десятъка.

През 1913 година по Букурещкия мирен договор Добруджа е предадена на Румъния . Връща се в пределите на България през 1940 година. През същата година в общината са настанени хиляди преселници от Северна Добруджа.

Жители на Шабла участват в двете фази на Отечествената война.

На 27 август 1969 година Шабла е обявен за град.