ПРАИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА ШАБЛА І И ШАБЛА ІІ

Проучени през 1974 г. от екипа на проф . д-р Хенриета Тодорова в местността “ Новите лозя “ – източно от града . Съществували – края на VІ – началото на V хилядолетие преди Христа .

Топонимът Шабла се появява за пръв път в официален писмен документ от 1573 г. и за разлика от много други селищни наименования не е променен и до сега .

Хипотези за произхода на името Шабла

  •  според легенда , на морския бряг близо до днешния фар е имало имение , притежание на Айше Абла , т.е. на леля Айше . Поради върлуване на чума къщите на имението били преместени навътре от морето и получили наименование името на собственицата , от което отпаднала първата сричка.
  •  селището е получило наименованието си от дивия киселец – лапада , чиито листа са като саби . От името сабля се е получило името на селището.
  •  произлиза от тракийското или латинското саблум , сабула . “ С “ от началото на думата преминава в “ Ш “ . На латински това наименование означава пясъци.

източник – Атанасов А . ; Бобчева Л . ; Василчин И . – Шабла – 1985 г. , с. 33

Исторически данни

Възникнало , като чисто турско селище , през ХVІ век в средата на ХІХ век , то е най – голямото българско село в района с кмет – българин .

С българския облик на селото се обяснява и дейното му участие в борбите за самостоятелна българска църква , просвета и национална свобода . Първата българска черква в селото е построена през 1853 година , заедно с килийно училище .

Шабленецът Никола Алексов е записан в личното тефтерче на Христо Ботев при сформиране на четата му .

След освобождението на България през 1878 година Шабла става общински център .

Димитър Анастасов от Шабла печели златен медал от Първото българско земеделско – промишлено изложение в Пловдив през 1892 година .

През 1900 година района е център на селските бунтове срещу десятъка .

През 1913 година по Букурещкия мирен договор Добруджа е предадена на Румъния . Връща се в пределите на България през 1940 година . През същата година в общината са настанени хиляди преселници от Северна Добруджа .

Жители на Шабла участват в двете фази на Отечествената война .

На 27 август 1969 година Шабла е обявен за град .

.css-button { font-family: Arial; font-weight: bold; color: #005aaf !important; font-size: 18px; border-radius: 0px; border: 2px #005aaf solid !important; background-color: #ffffff; text-shadow: 1px 1px 1px #528ecc; box-shadow: inset 1px 1px 2px 0px #bbdaf7; cursor: pointer; display: inline-flex; align-items: center; } .css-button:hover { background-color: #ffffff; } .css-button-icon { padding: 10px 10px; border-right: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.16); box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) -1px 0px 0px inset; } .css-button-icon i { position: relative; font-size: 70px; } .css-button-text { padding: 10px 18px; }