Със заповед на Министъра на околната среда и водите, периодът от 1 април до 31 oктомври 2024 г. е определен за пожароопасен. Заповедта цели вземането на мерки за недопускане възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение в защитени територии – изключителна държавна собственост.
В изпълнение на разпореждане на директора на РИОСВ – Варна община Шабла предупреждава всички земеделски стопани да спазват забраната за палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със сухи треви. Обществеността се призовава да опазва природата от пожари и да спазва всички противопожарни мерки.
На нарушителите на разпоредбите ще се налагат административни наказания, като предвидените глоби са от 200 до 20 000 лв. за физически лица, а за юридически лица, санкцията е от 5 000 до 500 000 лв.
За палежи в защитените територии незабавно да се уведомява РИОСВ-Варна на телефон: 052 /678 848 и (от 9.00 до 17.30 часа) и GSM 0884 290 634 (след 17.30 часа и в почивните дни).