От 11 до 13 юли 2017 г. в община Шабла заседава междуведомствена комисия назначена със заповед №РД 9К-76 на зам.министъра на културата Амелия Гешева.
Комисията председателствана от Дойчин Грозданов-главен експерт археолог в НИНКН имаше задача да изготви предложение за определяне на статут, териториален обхват, режими и предписание за опазване на недвижима археологическа културна ценност „Късноантично укрепено селище при нос Шабла“.
В комисията взеха участие Ивелина Илиева – зам.областен управител на област Добрич, Мариян Жечев – кмет на община Шабла и експерти от: Министерство на културата /НИНКН/,Общинска служба земеделие-Шабла, Служба по геодезия, картография и кадастър-Добрич, Регионален исторически музей – Добрич, ДГС-Балчик, РИОСВ-Варна, Общинска администрация –Шабла, НАИМ-БАН и Център за морска история и подводна археология-Созопол.
Доклад за състоянието, степента на проученост и високата научна стойност на археологическия обект представи Боян Ботев – археолог от Регионален исторически музей Добрич, научен ръководител на екипа проучващ крепостта. В него той акцентира на уникалното съчетание на крепост и потънало пристанище на най-източната точка на България, които при подходящо експониране в комплекс с най-стария фар по нашето крайбрежие биха оформили една нова културно-историческа дестинация.
Междуведомствената комисия състави протокол с констатации и решения, който ще бъде внесен за обсъждане в специализирания експертен съвет към Министерството на културата. За обекта е предложен статут на археологическа недвижима културна ценност от категория „Национално значение“. При одобрение на предложения статут достъпът до национално финансиране на бъдещи археологически проучвания и разработване на проекти за експониране и социализация ще бъде улеснен.